Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
single-event-img-1

Wahana Permainan


Wahana permainan yang dapat dinikmati oleh pengunjung 


Ada beberapa wahana  yang bisa dinikmati oleh pengunjung tentunya menunjang sarana rekreasi di Jurug Solo Zoo,  ada wahana  satwa dan wahana permainan 

wahana  satwa  :

 • Gajah tunggang 
 • Unta tunggang 
 • Kuda tunggang 
 • Interaksi satwa feeding satwa 
 • foto satwa 

Wahan Permainan 

 • Kereta kelinci 
 • Bummper Car 
 • Kolam Keceh
 • Marry Ground
 • Komedi putar 
 • istana balon 
 • pemancingan 
CS